Kategorie

Regulamin

 §1. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem toner24h.eu prowadzony jest przez LANCS1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rudnickiego 3A lok 1H, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000332205, NIP 5213533013, REGON 141951157, e-mail info@toner24.eu, nr telefonu (22) 897 39 39.

§2. Ochrona danych osobowych

Przekazywane przez Klientów dane osobowe są przetwarzane przez LANCS1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rudnickiego 3A lok. 1H i wykorzystywane do celów związanych z:

  • Realizacją zamówienia;
  • Jeśli Klient wyrazi zgodę do celów marketingowych;
  • Wysyłki przez firmę Grupa Allegro sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu na adres email podany w zamówieniu jednorazowej ankiety dotyczącej Programu Partnerskiego "Zaufane Opinie"  

§3. Opis i zdjęcia produktów

Wszystkie informacje dotyczące produktów zawarte na stronie toner24h.eu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są jedynie materiałem poglądowym zachęcającym do zakupu. Z racji zmiany wyglądu (face lifting) zdjęcia produktów zamieszczone na stronie toner24h.eu mogą się różnić w rzeczywistości. Nie zmienia to jednak faktu iż są to te same produkty o niezmiennej strukturze właściwości.

§4. Ceny prezentowanych produktów

Ceny wszystkich towarów i usług prezentowane na stronie toner24h.eu są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Wszystkie ceny są cenami brutto (ceny z VAT).

§5. Korzystanie z serwisu toner24h.eu

Sklep internetowy toner24h.eu prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych.

§6. Składanie zamówień

Zamówienie realizowane przez stronę toner24h.eu można składać przez całą dobę. Zamówienia realizowane są wg kolejności ich składania. W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia. Każde zamówienie może być anulowane przez Zamawiającego jeżeli zamówienie posiada status "w trakcie realizacji". Zamówiony towar do momentu uregulowania płatności jest własnością prowadzonego podmiotu.

Jeżeli wartość zamówienia wyniesie powyżej 5000zł Klient (Zamawiający) zobowiązany jest do przedpłaty całej wartości zamówienia. W uzasadnionym przypadku dla stałych Klientów możliwy jest odroczony system płatności.

§7. Dostawa i realizacja zamówień

Towar zamawiany w sklepie internetowym toner24h.eu jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej UPS, oraz InPost. Na czas zamówienia składają się:

  • Czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, przygotowywanie dokumentów sprzedażowych, pakowanie zamówienia).
  • Czas dostawy zależny od formy dostarczenia.

Jeżeli paczka została już wysłana, Klient zobowiązany jest ją odebrać zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204). Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki (zależne od formy dostarczenia). Jedynym dokumentem zakupu oraz podstawą do reklamacji i zwrotu jest Faktura VAT.

Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem sklepu toner24h.eu

§8. Zwrot towaru

Dla usprawnienia zwrotu zakupionych towarów prosimy opatrzeć numerem RMB. Konsument, który zawarł umowę poza adresem przedsiębiorstwa, może w terminie 10dni kalendarzowych (liczonych od daty odebrania przesyłki) odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Numer RMB możliwy jest do uzyskania pod adresem: rmb@toner24h.eu podając w temacie numer zamówienia. Otrzymany numer powinien być umieszczony w widocznym miejscu na paczce. Zwrot towaru o którym mowa odbywa się na koszt Klienta. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.

W sytuacji, gdy wszystkie postulaty niniejszego paragrafu zostaną spełnione operator serwisu deklaruję zwrot pieniędzy w formie przelewu bankowego, bądź przekazu pocztowego  pomniejszonego o ew. koszty w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

§9. Reklamacja towaru

Właściwe zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: datę zakupu wraz z numerem dokumentu, powód reklamacji, numer fabryczny produktu, wydruki SMC przed zastosowaniem reklamowanego elementu i po pojawieniu się awarii, a także zdjęcia lub skany wydruków przedstawiające powstały problem. Dokumentację należy przesłać na adres e-mailowy: serwis@lancs1.pl. Wydruki dołączone do reklamowanego elementu należy zabezpieczyć w taki sposób, by nie uległy zabrudzeniu podczas transportu (np. wysyp tonera z PCU).

  • Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji.
  • Towar należy starannie zapakować do wysyłki, uniemożliwiając pogarszenie jego stanu podczas transportu.
  • Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania.

Po  pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odbywa się zwrot kosztów zakupu za pomocą faktury korygującej. W przypadku materiałów eksploatacyjnych takich jak bębny , które mają określoną żywotność, wystawienie korekty odbywa się podstawie określenia wykorzystanej części (np. bęben o żywotności 80 000 kopii wykonał tylko 40 000 kopii i uległ awarii. Pozostały i niewykorzystany potencjał bębna to 40 000 kopii. W tym przypadku jest to 50% zadeklarowanej żywotności i zwrot po uznaniu reklamacji będzie miał wysokość tylko 50% kosztów zakupu.

Sugerujemy zakup reklamowanej części już w momencie jej reklamacji. Odrzucenie reklamacji nastąpi w przypadku gdy nie zostaną spełnione wymagania przedstawione wyżej.

§10. Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień powyższego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacyjnym. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.